Benarkah jumlah asma-ul-Husna adalah 99 ?


Benarkah jumlah asma-ul-Husna adalah 99 ?

Al-Qur’an tidak berbicara apa-apa menyangkut jumlah nama-nama Tuhan yang dikenal dengan istilah asmaul-husna, adapun keterangan yang menyebutkan jumlahnya sebanyak sembilan puluh sembilan hanya bisa didapati dari sejumlah Hadis Nabi, seperti :

Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama,

barangsiapa hafal mencakup keseluruhannya, dia masuk syurga. – Hadis riwayat Bukhari

Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barangsiapa memeliharanya, dia masuk syurga. – Hadis riwayat Turmudzi dari Abu hurairah

Selain kedua riwayat diatas, Ibnu Majah yang juga salah seorang periwayat hadis terkenal telah meriwayatkan jumlah asmaul-husna sampai 114 nama (jadi ada 15 nama lebih banyak dari riwayat Turmudzi dan Bukhari yang hanya berjumlah 99). Begitu juga dengan Imam Thabrani yang meriwayatkan sampai 130 nama, sementara al-Qurtubhy menyebutkan hanya sampai 117 nama saja.

Mengomentari adanya perbedaan dalam jumlah asmaul-husna itu menurut Imam Baihaqi lebih disebabkan adanya campur tangan dari perawi hadist itu sendiri, baik berupa pendapat pribadi, penambahan ataupun pengurangannya.

Dengan demikian, secara global bisa kita katakan bahwa Tuhan memiliki asma-ulhusna yang tidak akan bisa tergenggam dalam suatu cakupan dan tidak terbatas dalam hitungan, karena secara alamiah, kesemua sifat-Nya telah terbentang didalam setiap bentuk ciptaan-Nya diseluruh semesta raya.

Katakanlah : Jika laut menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, pasti akan habis laut itu sebelum usai kalimat-kalimat Tuhanku (tertulis), meskipun (lalu) kita datangkan tambahan (laut) sebanyak itu juga ! – Qs. 18 al-kahf : 109

Nama-nama Tuhan berfungsi sebagai perantara Tuhan dengan alam ciptaan-Nya agar semua ciptaan-Nya tersebut kenal dengan diri-Nya dan bisa memanggil-Nya jadi dalam hal ini setiap nama-nama-Nya haruslah dipahami sebagai cara Tuhan menjalin hubungan dengan hasil kreasi-Nya (yaitu para makhluk-Nya).

Didalam salah satu do’anya, Nabi Muhammad berkata :

Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki, Engkau menamakannya untuk diri-Mu, atau nama yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang diantara makhluk-Mu, atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib disisi-Mu. – Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban

Berikut variasi asma-ul-husna dari versi orang yang meriwayatkannya :

99 ASMA-UL-HUSNA MENURUT VERSI BUKHARI & TURMUDZI

 1. ar-Rohman Maha Pengasih
 2. ar-Rohim Maha Penyayang
 3. al-Malik Maha Merajai
 4. al-Quddus Maha Suci
 5. as-Salam Maha Penyelamat
 6. al-Mukmin Maha Mengamankan
 7. al-Muhaimin Maha Pembela
 8. al-Aziz Maha Mulia
 9. al-Jabbar Maha Pemaksa
 10. al-Mutakabbir Maha Besar
 11. al-Khaliq Maha Pencipta
 12. al-Mushawwir Maha Pembentuk
 13. al-Ghaffar Maha Pengampun
 14. al-Qahir Maha Keras
 15. al-Wahhab Maha Pemberi
 16. ar-Razzaq Maha Penganugerah
 17. al-Fattah Maha Pembuka
 18. al-Alim Maha Mengetahui
 19. al-Qabidh Maha Memegang
 20. al-Basith Maha Menghamparkan
 21. al-Khafidh Maha Memudahkan
 22. ar-Rafi’ Maha Mengangkat
 23. al-Mu’iz Maha Memuliakan
 24. al-Muzil Maha Merendahkan
 25. as-Sami’ Maha Mendengar
 26. al-Bashir Maha Melihat
 27. al-Hakam Maha Bijaksana
 28. al-Adlu Maha Adil
 29. al-Latif Maha Halus
 30. al-Khabir Maha Selidik
 31. al-Halim Maha Penyantun
 32. al-Azhim Maha Agung
 33. al-Ghafur Maha Pengampun
 34. as-Syakur Maha Mensyukuri
 35. al-Aliyya Maha Tinggi
 36. al-Kabir Maha Besar
 37. al-Hafizh Maha Melindungi
 38. al-Muqith Maha Menentukan
 39. al-Hasib Maha Memperhitungkan
 40. al-Jalil Maha Utama
 41. al-Karim Maha Mulia
 42. al-Raqib Maha Pengawas
 43. al-Mujib Maha Memperkenankan
 44. al-Wasi’ Maha Luas
 45. al-Hakim Maha Bijaksana
 46. al-Wadud Maha Cinta
 47. al-Majid Maha Jaya
 48. al-Ba’its Maha Pembangkit
 49. as-Syahid Maha Menyaksikan
 50. al-Haq Maha Hak
 51. al-Wakil Maha Mengatasi
 52. al-Qawiyyu Maha Kuat
 53. al-Matin Maha Teguh
 54. al-Waliyyu Maha Setia
 55. al-Hamid Maha Terpuji
 56. al-Muhshi Maha Menghitung
 57. al-Mubdi’u Maha Memulai
 58. al-Mu’id Maha Mengembalikan
 59. al-Muhyi Maha Menghidupkan
 60. al-Mumit Maha Mematikan
 61. al-Hayyu Maha Hidup
 62. al-Qayyim Maha Tegak
 63. al-Wajid Maha Mengadakan
 64. al-Maajid Maha Mulia
 65. al-Wahid Maha Esa
 66. al-Ahad Maha Esa
 67. as-Shamad Maha Pergantungan
 68. al-Qadir Maha Kuasa
 69. al-Muqtadir Maha Pemberi Kuasa
 70. al-Muqaddim Maha Mendahulukan
 71. al-Muakhir Maha Mengakhirkan
 72. al-Awwal Maha Permulaan
 73. al-Akhir Maha Kemudian
 74. az-Zhahir Maha Zhahir
 75. al-Bathin Maha Bathin
 76. al-Wali Maha Melindungi
 77. al-Muta’alli Maha Meninggikan
 78. al-Barr Maha Penyantun
 79. at-Tawwabu Maha Penerima Tobat
 80. al-Muna’am Maha Pemberi nikmat
 81. al-Muntiqam Maha Pembela
 82. al-Afuwwu Maha Pemaaf
 83. ar-Ra’uf Maha Belas Kasih
 84. Malikul-Muluk Maha Raja di raja
 85. Zul Jalali Wal Ikram Maha Luhur dan Mulia
 86. al-Muqsith Maha Menimbang
 87. al-Jami’ Maha Mengumpulkan
 88. al-Ghani Maha Kaya
 89. al-Mughni Maha Mengkayakan
 90. al-Mani Maha Menghalangi
 91. ad-Dharr Maha Memudharatkan
 92. an-Nafi’ Maha Pemaaf
 93. an-Nur Maha Cahaya
 94. al-Hadi Maha Menunjuki
 95. al-Badi Maha Pencipta yang baru
 96. al-Baqi Maha Kekal
 97. al-Warits Maha Pewaris
 98. ar-Rasyid Maha Cendikiawan
 99. as-Shabur Maha Penyabar

NAMA-NAMA TAMBAHAN DAN URUTAN ASMA-UL-HUSNA MENURUT VERSI IBNU MAJAH DARI AL-ARAJ:

 1. al-Bari’ Maha Pemelihara
 2. al-Rasyid Maha Cendikiawan
 3. al-Burhan Maha Pembukti
 4. as-Syadid Maha Keras
 5. al-Waqi Maha Pemelihara
 6. al-Qaim Maha Berdidi
 7. al-Hafiz Maha Menjaga
 8. an-Nazhir Maha Melihat
 9. as-Sami’ Maha Mendengar
 10. al-Mu’thi Maha Pemberi
 11. al-Abad Maha Abadi
 12. al-Munir Maha Menerangi
 13. at-Taam Maha Sempurna
 14. al-Qadim Maha Kekal
 15. al-Witru Maha Esa

NAMA-NAMA TAMBAHAN DAN URUTAN ASMA-UL-HUSNA MENURUT VERSI THABRANI:

 1. ar-Raab Maha Memelihara
 2. al-Ilah ilahi
 3. al-Hanan Maha Kasih
 4. al-Manan Maha Pemberi Anugerah
 5. al-Bari’ Maha Menjadikan
 6. al-Qaimul Fard Maha Berdiri Sendiri
 7. al-Qadir Maha Menentukan
 8. al-Farad Maha Sendiri
 9. al-Mughits Maha Membantu
 10. ad-Da’im Maha Kekal
 11. al-Hamid Maha Terpuji
 12. al-Jamil Maha Indah
 13. as-Shadiq Maha Benar
 14. al-Muwalli Maha Memimpin
 15. an-Nashir Maha Penolong
 16. al-Qadim Maha Dahulu
 17. al-Witru Maha Esa
 18. al-Fathir Maha Pencipta
 19. al-Allam Maha Mengetahui
 20. al-Malik Maha Raja
 21. al-Ikram Maha Mulia
 22. al-Mudabbir Maha Mengatur
 23. al-Maalik Maha Memiliki
 24. as-Syakur Maha Mensyukuri
 25. ar-Rafi’ Maha Tinggi
 26. Zul Thawil Maha Mempunyai Kekuasaan
 27. Zul Ma’arij Maha Mempunyai Jenjang/ tahapan
 28. Zul Fadhlil Khalaq Maha Mempunyai Kelebihan Makhluk
 29. al-Mun’im Maha Pemberi Nikmat
 30. al-Mutafadhal Maha Utama
 31. as-Sari’ Maha Cepat

NAMA-NAMA TAMBAHAN ASMA-UL-HUSNA MENURUT VERSI IBNU HAZMI :

 1. al-Khafi Maha Tersembunyi
 2. al-Ghallab Maha Menang
 3. al-Musta’an Maha Penolong

————-

Sumber utama :

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin abdul wahhab, Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Islam, Terj. Drs. Dja’far Soedjarwo, Penerbit Al Ikhlas, Surabaya, hal. 845