Hal-Hal Yang Boleh Dikerjakan Waktu Ibadah Shaum.


Fiqih Shaum

Hal-Hal Yang Boleh Dikerjakan Waktu Ibadah Shaum.

1.. Diriwayatkan dari Aisyah ra Bahwa sesungguhnya Nabi saw. dalam keadaan junub sampai waktu Shubuh sedang beliau sedang dalam keadaan shaum, kemudian mandi. (H.R: Al-Bukhary dan Muslim)

2.. Diriwayatkan dari Abi Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat-sahabat Nabi saw. ia berkata kepadanya: Dan sungguh telah saya lihat Rasulullah saw. menyiram air di atas kepala beliau padahal beliau dalam keadaan shaum karena haus dan karena udara panas. (H.R:Ahmad, Malik dan Abu Daud)

3.. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwa sesungguhnya Nabi saw berbekam sedang beliau dalam keadaan shaum. (H.R: Al-Bukhary).

4.. Diriwayatkan dari Aisyah ra Adalah Rasulullah saw mencium (istrinya) sedang beliau dalam keadaan shaum dan menggauli dan bercumbu rayu dengan istrinya (tidak sampai bersetubuh) sedang beliau dalam keadaan shaum, akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan birahinya. (H.R: Al-Jama’ah kecuali Nasa’i) hadits shahih.

5.. Diriwayatkan dari Abdullah bin Furuuj: Bahwa sesungguhnya ada seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah ra. Wanita itu berkata: Sesungguhnya suami saya mencium saya sedang dia dan saya dalam keadaan shaum, bagaimana pendapatmu? Maka ia menjawab: Adalah Rasulullah pernah mencium saya sedang beliau dan saya dalam keadaan shaum. (H.R: Aththahawi dan Ahmad dengan sanad yang baik dengan mengikut syarat Muslim).

6.. Diriwayatkan dari Luqaidh bin Shabrah: Sesungguhnya Nabi saw bersabda: Apabila kamu beristinsyaaq (menghisap air ke hidung ) keraskan kecuali kamu dalam keadaan shaum. (H.R: Ashhabus Sunan)

7.. Perkataan ibnu Abbas: Tidak mengapa orang yang shaum mencicipi cuka dan sesuatu yang akan dibelinya (Ahmad dan Al-Bukhary).

8.. Kesimpulan

Hadits-hadits tersebut di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa hal-hal tersebut di bawah ini bila diamalkan tidak membatalkan shaum:

a.. Menyiram air ke atas kepala pada siang hari karena haus ataupun udara panas, demikian pula menyelam kedalam air pada siang hari.

b.. Menta’khirkan mandi junub setelah adzan Shubuh. (dalil: 1)

c.. Berbekam pada siang hari. (dalil: 3)

d.. Mencium, menggauli, mencumbu istri tetapi tidak sampai bersetubuh di siang hari. (dalil 4 dan 5)

e.. Beristinsyak (menghirup air ke dalam hidung ) terutama bila akan berwudhu, asal tidak dikuatkan menghirupnya. (dalil: 6)

f.. Disuntik di siang hari

g.. Mencicipi makanan asal tidak ditelan. (dalil:7)