3 Kesalahan yang Selalu Berulang Dalam Kehidupan Kita


itikaf3 Kesalahan yang Selalu Berulang Dalam Kehidupan Kita

Pertama : Menyia-nyiakan waktu.

Kedua : Membicarakan hal-hal yang tidak berguna. “Diantara kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak berguna untuk dirinya” (Al Hadist).

Ketiga : Memberikan porsi perhatian terlalu besar terhadap masalah-masalah sepele. Misal Suka mendengarkan kabar burung, ramalan,dan gosip. Kesenangan seperti itu hanya membuat orang menjadi paranoid, menciptakan kecemasan didalam hati, dan melenyapkan kedamaian didalam hati.

Rasulullah kmengajarkan kepada pamannya Abbas satu doa yang menghimpunkan antara kebahagian dunia dan akhirat : “Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kepadaMU ampunan dan afiat. ”

Doa ini mencakup dan melingkupi semua hal. Didalamnya ada kebaikan dunia dan Akhirat.

“Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala didunia, dan pahala diakhirat.” (Q.S Ali Imran :148 }

“Ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka” Q.S Thaha ::123

***

Kiriman Sahabat Henri

Iklan