Nasihat dalam Berikhtiar


kerja kerasNasihat dalam Berikhtiar

Ibnul Qayyim berkata ,”Tidaklah seorang hamba mengambil yang haram kecuali karena dua hal:

  1. Karena su’uzhon (buruk sangka) terhadap Rabb-nya dengan anggapan bahwa Allah tidak akan menganugerahkan sesuatu yang halal dan baik baginya bila ia mematuhi dan mengutamakan syari’at-Nya
  2. Ia mengetahui bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya kebaikan lagi halal manakala ia mematuhi-Nya, namun keinginannya telah mengalahkan kesabarannya dan hawa nafsunya telah menguasai akalnya.”

****

Abdullah ibnu Umar r.a. berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah : kamu memasukkan rasa gembira pada hati seorang muslim, atau menghilangkan kesulitannya, atau kamu membayarkan utangnya, atau kamu mengusir rasa lapar darinya.

****

Orang bodoh selalu mengeluh dan mengadukan nasibnya kepada manusia. Itulah puncak kedunguan tentang tampat pengaduan. Sekiranya ia mengenal Robb-nya, pasti ia tidak mengadu kepada mereka. Seandainya ia mengenal hakikat dan kemampuan manusia, pasti ia mengadu kepada Allah. (Ulama)

***

(Diambil dari artikel kiriman sdr. Pitoyo)

Iklan