Memohon Dari Apa Yang Diperintah


Memohon Dari Apa Yang Diperintah

“Sebagus bagusnya permohonan yang patut disampaikan kepada Allah, ialah semua yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan.”

Jika ada yang patut diminta kepada Allah sebagai hamba, maka yang paling patut ialah mengharapkan kepada Allah agar meneguhkan iman dan keyakinan dengan kemantapan hati yang sungguh sungguh (istiqomah) kepada ajaran Islam dengan persembahan ibadah. Itulah yang paling bagus dan paling bergengsi bagi hamba yang memohon kepada Allah. Permohonan (istiqomah) dalam Islam itu sudah termasuk kepentingan dunia dan akhirat. Anda lebih baik meminta kepada Allah hal hal yang dituntut untuk dikerjakan oleh hamba, seperti khusu dalam sholat, atau termasuk perintah jihad dalam Islam, baik yang berkenaan kepentingan dunia maupun akhirat, dari pada meminta sesuatu yang disenangi, akan tetapi Allah Ta’ala tidak menyukainya.

Memohon kepada Allah adalah harapan seorang hamba dalam bentuk doa dan usaha yang sesuai dengan perintah Allah dan sunah Nabi Muhammad Saw. Adalah sangat baik, apabila seorang hamba memohon kepada Allah, agar selalu mentaati-Nya, melaksanakan ibadah tanpa halangan, agar Allah memudahkan segala yang berkaitan dengan urusan Islam dan umat Islam. Demikian juga memohon kepada Allah agar terlepas dari tidak tergelincir kepada perbuatan maksiat dan dosa, serta diberi kekuatan untuk melaksanakan semua ketaatan. Memohon pula agar selalu dalam keadaan zikir dan senantiasa berada dalam suasana tenteram dalam mengingat Allah Ta’ala.

***

Narasumber : Mutumanikam dari kitab “Al-Hikam”

Iklan