Neraka oh Neraka


Neraka oh Neraka

Kehebatan apinya

Abu Hurairah meriwayatkan:

“Ketika Rasulullah berkata: Api dunia kamu adalah satu dari 70 bagian api neraka;”lalu seseorang bertanya;”Ya Rasulullah, adakah ia tidak akan mencukupi untuk membakar orang kafir? Maka Rasulullah menjawab “Api neraka mempunyai 69 bagian lebih dari api biasa di dunia,dan kesemuanya adalah sangat panas sebagaimana api dunia. (Riwayat Bukhari)

Kesan neraka pada dunia saat ini

Kesan-kesan kehebatan neraka dapat dirasakan di dunia ini berdasarkan hadis Rasulullah:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Rasulullah bersabda: Api neraka mengadu kepada Allah dengan berkata;”Hai Tuhanku, bagian-bagian padaku memakan di antara satu sama lain. “Lalu Allah membenarkannya mengambil dua pernafasan yaitu pada musim sejuk dan pada musim panas. Inilah sebabnya mengapa kamu terasa terlalu panas dan terlalu sejuk,” Riwayat Bukhori

Makanan penduduk neraka

Penduduk neraka tetap diberi makanan walaupun makanan ini tidak menyuburkan badan mereka.

Firman Allah:

“Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.” Al Ghasiyah 6-7

Minuman ahli neraka

1. Hamim (air yang mendidih)

Firman Allah:

“Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya.”

2. Ghassaq (nanah dan darah)

Firman Allah:

“Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.Dan tiada makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah.Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.” Al Haqqah 35-37

3. Sadid (air danur (nanah) yang keluar dari tubuh ahli neraka)

Firman Allah:”Dihadapan mereka ada neraka Jahannam,dan ia diberi minum dari air danur(nanah yang keluar dari tubuh ahli neraka.” Ibrahim 16

4. Air seperti Tembaga cair

Firman Allah:

“Dan jika mereka meminta minum,niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti tembaga yang mendidih yang menghanguskan muka mereka.Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling hina.” Al Kahfi 29.

Pakaian ahli neraka

1. Pakaian dari api

Firman Allah: “Inilah dua golongan(mukmin dan kafir) yang bertengkar,mereka saling bertengkar mengenai tuhan mereka.Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka.Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.” Al Hajj 19

2. Pakaian dari minyak tar

Firman Allah: “Pakaian mereka adalah dari minyak tar dan muka mereka diliputi oleh jilatan api neraka.” Ibrahim 50.

Bahan bakar api neraka

Bahan bakar neraka adalah terdiri dari manusia dan jin yang kafir dan ingkar kepada Allah,batu-batu termasuk patung berhala.

Firman Allah; “Hai orang yang beriman.Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;penjaganya malaikat yang kasar,yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya dan mengerjakan apa yang diperintahkanNya.” (At Tahrim 6)

Penduduk neraka

Imran bin Husin meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda:

“Aku melihat ke dalam syurga dan mendapati kebanyakan penduduknya adalah orang miskin,dan aku melihat ke dalam neraka,aku mendapati kebanyakan penduduknya adalah wanita,” Riwayat Bukhori.

Nama-nama neraka

Neraka mempunyai beberapa nama sebagaimana telah disebutkan di dalam Al Quran, iaitu:

1. Jahannam –

Firman Allah yang artinya “Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai.” An- Naba:21

2. Latho

Firman Allah yang bermaksud “Sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka (Latho) itu adalah api yang bergolak, yang mengelupaskan kulit kepala” – Al- Ma’arij; 15-16.

3. Al-Hutamah

“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Iaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati.” Al – Humazah 4-7

4. Sa’ir

Yang disebutkan dalam surah Asy-Syura:7 yang artinya: ..Sesungguhnya masuk ke syurga dan segolongan masuk ke neraka sa’ir.’

5. Saqar

Firman Allah yang artinya “Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.”

6. Al- Jahim

“Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat.” Asy-Syura :91

7. Al- Hawiyah

 “Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. …. yaitu api yang sangat panas.” Al- Qari’ah;8-11.

Penjaga neraka

Al Quran menyebutkan bahwa jumlah penjaga neraka itu sembilan belas seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al- Muddaththir ayat 30-31. Salah satu dari sembilan belas itu adalah Malik, penjaga pintu neraka. Allah telah menyebutkan namanya dalam Al-Qur’an yang artinya “Mereka berseru, Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab; Kamu akan tetap tinggal di neraka ini.”

Inikah rumah masa depan kita ?

NAUDZUBILLAHI MIN DZALIK

***

Dari Sahabat

Iklan